Heimolassa tapahtuu

Pyhäjärven Sanomat 25.4.2019

Historiaa

Pyhäjärvelle muutti SOANLAHESTA KIEKUAN kylästä perheitä, kirvesmiehiä, jotka rakensivat tämän talon vuonna 1948 sen ajan materiaaleista ja hyvän tekivätkin.
Näiden tekijöiden, ehkä tekijöitäkin, suvut asuvat Pyhäjärvellä. Olisi mielenkiintoista tavata heitä.

Talo on nähnyt ja kokenut paljon ja talossa on moni saanut hyviä elämänohjeita kuin myös kipinän urheiluun. Yhdistys tarvitsi
toimitilat ja ne ostettiin.
Maaliskuun 22. 1945 Peltoharju -nimisestä tilasta Pyhäjärven Sosiaalidemokraattinen Työväenyhdistys ry. osti Matti ja Martta Niemeltä 20 aarin suuruisen määräalan 50.000 markan
kauppahinnalla. Sos.dem. yhdistystä edustivat Juha Mord ja Eelu Lukkarinen.

Pyhäjärven Ol. Sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö ry. perustettiin 2.3.1949.

Tonttisuunnittelujen perusteella on tehtiin opimus lokakuun 14 pv 1951 lisämaan ostosta. Omistukseen tuli toinenkin tontti, josta
maksettiin 24.000 markkaa. Sos.dem. yhdistystä edustivat Matti Halkosalmi ja Paul Pirnes.

26.3.1952 Pyhäsalmen sos.dem. yhdistys lahjoitti ko. alueen Pyhäjärven Ol. sos.dem. kunnallisjärjestölle.

Kunnallisjärjestöä edustivat M. Halkosalmi ja P. Pirnes. Lahjoituksen vastaanotti Otto Nissinen ja Reino Ruotsalainen.

Heimola nimi on merkitty rekisteriin 29.10.1953.

Vuonna 1979 1.4. Pyhäjärven Sos.dem.kunnallisjärjestö päätti lahjoittaa ilman vastinetta HEIMOLAN PyhäjärvenTyöväen Urheilijat ry-nimiselle yhdistykselle, toiminnan tukemiseksi. Järjestön
puolesta lahjoituksen luovuttivat Vilho Leskinen ja Matti Jäppinen. Urheiluseuran puolesta lahjoituksen vastaanottivat Reijo Jaatinen ja Olavi Virtanen. Pyhäjärven Työväen Urheilijat merkittiin yhdistysrekisteriin 6.11.1945, silloin alkoivat toiminnanvuodet. Urheilun saralla tapahtui paljon, seuralla oli hyvät johtajat, tuloksia syntyi.

Vuoden 1981 oli kaupungin kanssa keskustelua Heimolan tontista. Kaupunki tarjosi vaihtoa Leskelän alueen 5.250 neliön määräalaan 60.000 mk:n hintaan rakennuksineen. Ratkaisuna 24.4.1981
kunnanvaltuusto päätti kuitenkin luopua kaavamuutoksista. Toiminta jatkui moninaisena.

Vuonna 1988 PTU haki toimenpidelupaa toimitalonsa kunnon kohentamiseen ja sai luvan Heimolan peruskorjaukseen. Liityttiin kunnan vesi-ja viemärijärjestelmään, sisälle tehtiin wc ja lisättiin lämpöeristeitä sisälle ja ulkopuolelle eristyksen lisäksi uusittiin koko ulkovuori sekä peltikatto. Uusittiin myös sähköt pinta- asennuksina. Kunta lahjoitti liittymät.

PTU:n toiminnan vähitellen hiipuessa, päätettiin 16.5.1993 PTU:n uudeksi nimeksi Pyhäsalmen Syke. Myös Heimola siirtyi silloin
uuden nimen alle.

Seurana PTU/Syke täytti 50v. vuonna 1995. Urheilu on siis ollut tämän talon tuotetta, niin PTU:n kuin Sykkeenkin aikana.

Tämä on meille suuri huomionosoitus: saada lahjoituksena haltuumme yksi Pyhäsalmen historiassa eniten puheit aiheuttaneista
tiloista. Siihen aikaan oltiin tyytyväisiä kun pärjättiin urheilussa, mutta kuitenkin arvosteltiin ja jopa pilkattiin nuoria urheilijoita jotka halusivat edustaa seuran verkkareissa. Ei arvostettu TUL:n alaisten seurojen urheilijoita. Onneksi ajat on muuttuneet.